[Nebula] Hướng dẫn cấu hình captive portal xác thực Voucher

Thiết lập
Zyxel_Nami
Zyxel_Nami Bài gửi: 518  Zyxel Employee
First Anniversary 10 Comments Friend Collector First Answer
đã sửa Tháng 6 2023 trong WirelessLAN

Đường dẫn:  

Configure > Access Point > SSID Advanced Settings

Mô tả tính năng: 

Xác thực truy cập WiFi bằng mã Voucher trong khoảng thời gian nhất định 

Tình huống: 

Một khách hàng ở khách sạn có nhu cầu sử dụng WiFi trong 24 giờ, nhân viên lễ tân cung cấp cho khách hàng một mật khẩu WiFi để truy cập.


Cấu hình: 

1. Chọn SSID bạn muốn thiết lập xác thực bằng Voucher, tại ví dụ này SSID được đặt tên là 'Voucher'. Chỉ duy nhất một SSID trong một Site có thể thiết lập Voucher.


2. Tại phương thức đăng nhập (Sign-in method), chọn Voucher và nhấp chọn Save để sao lưu cài đặt. 

Tạo và quản lý mã voucher tại trang Vouchers bằng cách nhấp vào đường dẫn Vouchers như ảnh dưới hoặc đến Monitor > Access points > Vouchers.


3. Đến Monitor > Access points > Voucher > thẻ Settings để nhập các thông tin trên voucher.

4. Sau khi hoàn tất cài đặt, bạn nhấp vào thẻ Voucher.

5. Tại đây, bạn nhấp vào + Create để tạo thêm mật mã, bên dưới là một ví dụ tạo mật mã. 

Người dùng cũng có thể đặt thời hạn sử dụng hoặc chỉ định trực tiếp ngày hết hạn của mã voucher này. Ngày hết hạn không thể được đặt quá 1 năm.


6. Bạn có thể chọn Print after created để in trực tiếp hoặc lưu về máy. Khách hàng quét mã QR sẽ được dẫn đến đường dẫn quảng cáo (Promotion URL) bạn đã chèn vào ở Bước 4.


8. Khi khách hàng kết nối với SSID được thiết lập tính năng Xác thực Voucher, sẽ có một trang chuyển hướng bật lên yêu cầu khách hàng đăng nhập. Bạn có thể chỉnh sửa thông tin hiển thị của trang đăng nhập tại Configure > Access Point > Captive portal customization.


Kết quả:

1. Khi khách hàng có được mật khẩu truy cập WiFi, khách hàng kết nối với SSID “Voucher” và thiết bị được kết nối sẽ bật lên trang đăng nhập mà bạn đã thiết lập tại bước 8.2. Sau khi khách hàng đăng nhập thành công, bạn có thể kiểm tra thông tin người dùng Clients. Người dùng đăng nhập bởi xác thực Voucher sẽ được hiển thị tại cột Authentication.


3. Bạn cũng có thể kiểm tra thông tin kết nối tại Monitor > Access point > Event logs.


4. Sau khi mã voucher này được sử dụng, thời gian còn hiệu lực sẽ bắt đầu được tính tại cột Remaining, với trạng thái là Active.


5. Bạn có thể đặt lại, xóa hoặc in mã voucher tại Monitor> Access points > Vouchers. Trạng thái của mật khẩu voucher sẽ là ‘unused’ (không dùng đến) khi bạn đặt lại mã voucher.


Sau đây là các trạng thái của mã voucher: 
- Unsued: mã này vừa được tạo và chưa được sử dụng. 
- Active: mã này đã được sử dụng để xác thực. 
- Expire: mã này đã đến thời hạn sử dụng và không thể được sử dụng để xác thực truy cập nữa. 
- Delete: mã này không được sử dụng và đã đến thời hạn bị xóa.

Lưu ý: 

  • Tối đa 1024 người dùng đăng nhập captive portal trên mỗi Site, bao gồm tất cả các phương thức đăng nhập. Khi vượt quá số lượng người dùng, bạn nên ngắt kết nối các thiết bị có thời gian không hoạt động (idle time) lâu nhất. 

  • Vì Voucher là một tính năng trong gói Nebula Professional, do đó khi license hết hạn các cài đặt liên quan đến tính năng này sẽ bị làm mờ trên giao diện web, và SSID có cấu hình voucher cũng sẽ bị vô hiệu hóa. 

Zyxel Nami