Hướng dẫn cấu hình Voice VLAN trên Zyxel Nebula Switch

Zyxel_Nami
Zyxel_Nami Bài gửi: 414  Zyxel Employee
First Anniversary 10 Comments Friend Collector First Answer
đã sửa Tháng 5 2023 trong Switch

Tình huống:

Nhu cầu sử dụng điện thoại VoIP trong môi trường văn phòng ngày càng phổ biến, do đó việc đảm bảo lưu lượng thoại được ưu tiên là điều quan trọng khi triển khai hệ thống mạng.

Thông thường, điện thoại VoIP được kết nối với một thiết bị Switch ở một cổng, trong khi PC hoặc máy tính xách tay sẽ được kết nối với cổng còn lại.

Trong trường hợp này, tính năng Voice VLAN được sử dụng để dễ dàng nhận diện và ưu tiên các gói thoại từ điện thoại VoIP, cũng như có thể phân tách các gói dữ liệu từ PC.

Mục tiêu của bài hướng dẫn này là cấu hình phân tách lưu lượng giữa điện thoại VoIP và PC, mà không cần cài đặt thẻ VLAN cho từng thiết bị. Switch sẽ tự động thêm các thẻ VLAN riêng biệt cho lưu lượng dữ liệu và thoại khi nhận lưu lượng, sau đó chuyển tiếp cho uplink.

Cấu hình Nebula Cloud Switch

Các bước sau được áp dụng cho các thiết bị Switch được quản lý trên Nebula Control Center.

1.Cấu hình cổng:

Đối với các thiết bị Switch Nebula, VLAN cho lưu lượng thoại và dữ liệu được tách biệt với management VLAN.

Tại Configure > chọn Switches > Switch ports, chọn cổng được kết nối với điện thoại VoIP và chọn Edit. Sau đó thiết lập cấu hình như sau:

  • Type: chọn Access
  • VLAN type: chọn Voice VLAN
  • PVID: Gán PVID (như ảnh dưới là PVID 5). PVID được sử dụng để gắn thẻ VLAN ID cho lưu lượng dữ liệu.

Tiếp đó, chúng ta sẽ để tính năng Voice VLAN xác định lưu lượng thoại cho Switch.

2.Cấu hình Voice VLAN

Chuyển đến Configure > chọn Switch settings để cấu hình Voice VLAN.

  • Voice VLAN IID: nhập VLAN ID (ví dụ VLAN ID 10) để Switch gán VLAN này cho các lưu lượng đến từ thiết bị điện thoại VoIP được chỉ định trong danh sách OUI bên dưới.
  • Priority: mức độ từ 1 đến 6, trong đó 1 là mức ưu tiên thấp nhất.
  • Assign VLAN by: Chọn OUI. OUI là 3 bytes đầu tiên (6 ký tự) của địa chỉ MAC đại diện cho nhà cung cấp của điện thoại VoIP. Bằng cách này, Switch có thể xác định được lưu lượng thoại tương ứng thông qua OUI.
  • OUI: Nhập OUI của các thiết bị điện thoại VoIP, Switch Nebula hỗ trợ tối đa 6 OUIs. Tất cả các switch hỗ trợ Nebula đều có thể gán VLAN bằng OUI.

Để gán VLAN bằng LLDP-MED, vui lòng tham khảo danh sách model có hỗ trợ.

Sau khi lưu cấu hình, tất cả các Switch trong cùng một Chi Nhánh (Nebula Site) sẽ có thể nhận diện và ưu tiên lưu lượng thoại.

Tổng kết:

Hướng dẫn này minh họa tính dễ dàng khi cấu hình Voice VLAN trên các Switch được quản lý bởi Nebula.

Bằng cách phân chia VLAN và xác định các quy tắc cho lưu lượng dữ liệu và thoại dựa theo hướng dẫn trên, hệ thống mạng của bạn sẽ được ưu tiên lưu lượng thoại mà không cần thiết lập thêm bất kỳ cấu hình nào trên điện thoại VoIP.

Zyxel Nami

Được tag: