Hướng dẫn cài đặt Link Aggregation cho Switch

Zyxel_Nami
Zyxel_Nami Bài gửi: 414  Zyxel Employee
First Anniversary 10 Comments Friend Collector First Answer
đã sửa Tháng 5 2023 trong Switch

Link Aggregration là chức năng gộp 2 hay nhiều cổng vật lý của Switch thành một liên kết ảo duy nhất giúp gia tăng băng thông và cung cấp khả năng dự phòng.

Zyxel Switch hỗ trợ 2 phương thức tổng hợp liên kết là Static Bonding (tập hợp tĩnh - Trunking) và LACP (tập hợp động - Dynamic Bonding). Để tránh xảy ra vòng lặp mạng, bạn cần thiết lập Link Aggregation trước khi kết nối cổng giữa các thiết bị.

Tình huống:

Trong ví dụ này, các cổng 1, 2 và 3 của Switch sẽ được tổng hợp với nhau, sử dụng Group ID là T1 và áp dụng phương thức Trunking.

Các cổng 4, 5 và 6 của thiết bị được tổng hợp với nhau sử dụng Group ID là T2, áp dụng phương thức LACP.

Các bước cấu hình:

  1. Đăng nhập Web GUI của Switch, chọn Advanced Application > Link Aggregation như hình dưới:
  2. Chọn ô Active cho Group ID T1 và T2. Ở bảng Port, chọn Group T1 cho các cổng 1, 2, 3 và chọn Group T2 cho các cổng 4, 5, 6, sau đó nhấp chọn Apply.
    Lưu ý: khi chọn LACP ở góc trên bên phải như ảnh dưới, sẽ đến bảng cấu hình LACP được hướng dẫn tại bước 3.
  3. Tại bảng LACP này, chọn Active để bật tính năng LACP, sau đó chọn ô LACP Active tại Group ID T2, và chọn Appy để xác nhận.
  4. Kiểm tra trạng thái cài đặt Link Aggregation của 2 nhóm T1 và T2 tại Link Aggregation Status. T1 được cấu hình là Static, và T2 là LACP.

Zyxel Nami