[Nebula] Làm thế nào để giới hạn tốc độ của người dùng truy cập WiFi?

Zyxel_Judy
Zyxel_Judy Bài gửi: 790  Zyxel Employee
First Anniversary 10 Comments Friend Collector First Answer
đã sửa Tháng 5 2023 trong WirelessLAN

Configure > Access Point > SSID Advanced Settings 

Mô tả tính năng: 

Rate Limiting được sử dụng để giới hạn tốc độ truyền dữ liệu đến và đi của người dùng truy cập WiFi 

Tình huống: 

Quản trị viên muốn giới hạn tốc độ truyền WiFi của mỗi học sinh khi họ kết nối với SSID ‘student’ để đảm bảo nguồn WiFi không bị sử dụng bởi một người dùng cụ thể. 

Cấu hình: 

1. Đến Configure > Access Point > SSID Advanced Settings 

2. Chọn SSID ‘student’ 

3. Download chọn 10M và Upload chọn 6M 

4. Sau khi Save, cấu hình sẽ được áp dụng lên Access Point, và tất cả người dùng WiFi kết nối với SSID này sẽ bị giới hạn tốc độ. 

Lưu ý: Giá trị cài đặt download và upload được dựa vào ứng dụng và tổng người dùng kết nối. Bên dưới là vài ví dụ để cài đặt giá trị download/upload cho bạn tham khảo.  

+ Môi trường hotspot 

  • Nhắn tin online: < 1 Mbps 
  • Mỗi AP có thể hỗ trợ 150 thiết bị cuối 

+ Email: 2 Mbps 

  • Mỗi AP có thể hỗ trợ 80 thiết bị cuối  

+ Duyệt web: 3 Mbps  

  • Mỗi AP có thể hỗ trợ 50 thiết bị cuối 

+ Môi trường văn phòng 

  • Truyền file/Phát video: 5-10 Mbps 
  • Mỗi AP có thể hỗ trợ 15-20 thiết bị cuối 

Judy

Được tag: