[NEBULA] Hướng dẫn cấu hình Xác thực dựa trên MAC cho Mạng WiFi

Zyxel_Nami
Zyxel_Nami Bài gửi: 414  Zyxel Employee
First Anniversary 10 Comments Friend Collector First Answer
đã sửa Tháng 6 2023 trong WirelessLAN

Tính năng Xác thực dựa trên MAC (MAC-based Authentication) cho phép bạn bảo vệ mạng khỏi những người dùng trái phép, mà không yêu cầu thiết bị cuối nhập hoặc áp dụng bất kỳ cài đặt bảo mật nào.

1. Đến Cấu hình > Access Point > Cài đặt nâng cao SSID và chọn SSID bạn muốn thiết lập tính năng xác thực dựa vào MAC.

2. Tại phần Truy cập mạng chọn "Mở" hoặc "Enhanced-open" hoặc "WPA cá nhân với".

*Lưu ý: "WPA Enterprise với" không thể sử dụng cùng với Xác thực dựa trên MAC.

3. Bật tính năng Xác thực dựa trên MAC, và chọn Xác thực Nebula Cloud.

*Chọn "Máy chủ RADIUS của tôi" nếu bạn có máy chủ RADIUS cục bộ để xác thực.

4. Sau đó Lưu lại cấu hình

A. Sử dụng Xác thực Nebula Cloud

1. Đến Cấu hình > Xác thực cloud. Chọn MAC và nhấp + Thêm để thêm tài khoản xác thực dựa trên MAC.

2. Nhập địa chỉ MAC của thiết bị đáng tin cậy và chọn Tạo người dùng

Zyxel Nami