[Nebula] Hướng dẫn sử dụng chế độ NAT trên Access Point (AP)

Zyxel_Nami
Zyxel_Nami Bài gửi: 414  Zyxel Employee
First Anniversary 10 Comments Friend Collector First Answer

Đường dẫn:

Configure > Access point > SSID advanced settings > Traffic options

Mô tả chức năng:

Chế độ NAT được sử dụng để yêu cầu AP tạo một mạng con DHCP với NAT riêng cho SSISSID, phù hợp với nhu cầu của các cửa hàng/quán cà phê nhỏ.

Nếu địa chỉ IP quản lý của AP KHÔNG THUỘC “10.0.0.0/8”, mạng con SSID sẽ trở thành “10.0.0.0/8”.
Nếu địa chỉ IP quản lý của AP thuộc “10.0.0.0/8”, mạng con SSID sẽ là “172.16.0.0/12”

Tình huống:

Bật chế độ NAT trên SSID dành cho Khách.

Cấu hình:

 1. Đến Configure > WiFi SSID settings, đặt tên SSID "Wi-Fi", sau đó nhấp chọn "Edit"
  Hoặc Configure > Access points > SSID advanced settings, sau đó chọn SSID mà bạn muốn thiết lập.
 2. Cấu hình Traffic options, chọn NAT mode và nhấp Back.
 3. Nhấp chọn Save.

Kiểm tra Log:

Lưu ý:

 1. Các tính năng AP sau sẽ không hoạt động khi bật chế độ NAT.
  1. 802.11r
  2. Layer 2 isolatioisolation
  3. Dynamic VLAN (xác thực Cloud, máy chủ RADIUS)
 2. Khi chế độ NAT được bật trên các kiểu máy không được hỗ trợ, Nebula CC không hiển thị bất kỳ thông báo lỗi nào. Và các kiểu máy không được hỗ trợ sẽ tắt những SSID bật chế độ NAT.
 3. Thời gian thuê địa chỉ IP là 8 giờ.

Zyxel Nami