Hướng dẫn cấu hình SSID dành riêng cho các thiết bị cũ, IoT

Zyxel_Nami
Zyxel_Nami Bài gửi: 414  Zyxel Employee
First Anniversary 10 Comments Friend Collector First Answer
đã sửa Tháng 9 2023 trong WirelessLAN

Tình huống:

Trong môi trường mạng hiện đại, có nhiều loại thiết bị cần kết nối Internet. Các thiết bị cũ hay thiết bị IoT thường chỉ hoạt động tốt trên băng tần 2.4GHz, làm cho việc cấu hình mạng khá phức tạp.

Băng tần 2.4GHz thích hợp cho các thiết bị cũ và IoT, vì có khả năng phát sóng xa và vượt qua tường, cũng như các chướng ngại vật khác. Tuy nhiên, băng tần này có tốc độ thấp hơn và dễ bị nhiễu so với 5GHz. Do đó, việc tạo một SSID riêng cho các thiết bị cũ và IoT là một giải pháp hữu ích.

Cấu hình:

 1. Tại web GUI của thiết bị, đến Configuration > Object > AP Profile > SSID > SSID List. Chọn hồ sơ (Profile) bạn muốn cấu hình và nhấp vào "Edit". Trong ví dụ này, chúng tôi chọn hồ sơ "Wiz_SSID_1".
 2. Điền tên SSID cho hồ sơ này ở mục "SSID", ví dụ: Zyxel_24G. Đây là tên mà người dùng sẽ thấy khi kết nối WiFi.
 3. Cấu hình Hồ sơ Bảo mật (Security Profile):
  1. Tại mục Security Profile, nhấp vào biểu tượng cây viết để chỉnh sửa.
  2. Chọn loại bảo mật (Security Mode), và nhập mật khẩu tại mục "Pre-Shared Key". Sau đó, nhấp OK.
 4. Quay trở lại Hồ sơ SSID (SSID Profile), bỏ chọn "802.11k/v Assisted Roaming" và nhấp OK để lưu cấu hình.
 5. Tùy chỉnh Hồ sơ Radio (Radio Profile)
  1. Configuration > Object > AP Profile > Radio, chọn hồ sơ Radio được cấu hình mặc định ở băng tần 2.4G.
  2. Nhấp chọn "Show Advanced Settings" ở phía trên bên trái để hiển thị các cài đặt nâng cao. Hãy nhớ bỏ chọn "Allow 802.11n/ac/ax stations only" và nhấp OK.
   Tính năng "Allow 802.11n/ac/ax stations only" khi được bật sẽ chỉ cho phép các thiết bị sử dụng chuẩn 802.11n/ac/ax kết nối với mạng. Các thiết bị sử dụng các chuẩn cũ hơn như 802.11a/b/g sẽ không thể kết nối.
 6. Đến Configure > Wireless, và chọn AP Management, và chỉ kích hoạt hồ sơ SSID "Wiz_SSID_1" cho Radio "Wiz_Radio_24G".

Zyxel Nami