Làm thế nào để điều chỉnh công suất phát của AP?

Zyxel_Nami
Zyxel_Nami Bài gửi: 303
Zyxel Certified Network Engineer Level 1 - Security Zyxel Certified Network Administrator - Nebula Zyxel Certified Sales Associate 25 Answers
 Zyxel Employee

Tình huống

Bạn đang đối mặt với khó khăn về việc sóng Wi-Fi không phủ sóng đến một số điểm cụ ththể, và bạn muốn tìm hiểu xem việc điều chỉnh công suất phát trên thiết bị AAP có thể cải thiện vấn đề này không.

Các Bước Cấu Hình

  1. Đăng nhập vào giao diện web GUI của thiết bị AP qua địa chỉ IP.
  2. Điều hướng đến Configuration > Wireless > AP Management
  3. Bạn sẽ thấy các tùy chọn cho Radio 1 SettingRadio 2 Setting. Chọn radio mà bạn muốn điều chỉnh.
  4. Tại dòng Max Output Power bạn có thể điều chỉnh giá trị này để kiểm soát công suất phát tối đa của thiết bị AAP. Giá trị có thể nằm trong khoảng từ 0 đến 30 dBm.

Lưu Ý

  • Việc điều chỉnh công suất phát tối đa có thể giúp mở rộng phạm vi phát sóng của thiết bị, nhưng lưu ý rằng khi công suất tăng quá mức có thể gây nhiễu cho các thiết bị khác.
  • Nếu khu vực của bạn có nhiều thiết bị mạng, hãy xem xét việc giảm công suất phát để giảm thiểu nhiễu.

Dive into the action and snag a WIN effortlessly! 🌟

Click here to start: https://bit.ly/46UJJCE

Nami