Sự khác biệt giữa Mesh và Roaming trong mạng không dây

Thiết lập
Zyxel_Nami
Zyxel_Nami Bài gửi: 550  Zyxel Employee
First Anniversary 10 Comments Friend Collector First Answer
đã sửa Tháng 2 23 trong WirelessLAN

Giải thích:

Roaming và Mesh là hai khái niệm thường được nhắc đến trong mạng không dây, khi người dùng có nhu cầu cải thiện kết nối và phủ sóng. Dù đôi khi bị nhầm lẫn hoặc sử dụng thay thế cho nhau, đây là hai khái niệm phục vụ các mục đích riêng biệt.

  1. Mạng Mesh: là một hệ thống mạng bao gồm nhiều điểm truy cập (AP) được kết nối không dây với nhau. Trong cấu hình Mesh, một số AP (Root APs) được kết nối có dây với router/gateway/switch, trong khi các AP khác (Repeater APs) chuyển tiếp và mở rộng phạm vi phủ sóng không dây. Điều này rất hữu ích trong các tình huống không thể kéo dây cáp Ethernet.
  2. Roaming: Đề cập đến hành vi của thiết bị không dây (như điện thoại hoặc laptop) di chuyển từ AP này sang AP khác trong cùng một mạng mà không mất kết nối. Roaming có thể diễn ra trong môi trường mạng Mesh hoặc không.

Yêu cầu & Hướng dẫn:

Thiết lập mạng Mesh:

Đảm bảo thiết bị của bạn hỗ trợ Mesh, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng hoặc bảng chức năng thiết bị Nebula để xác minh.

Sau đó, làm theo các bước cấu hình được hướng dẫn trong các bà FAQ sau:

Roaming:

  1. Đảm bảo các AP có phạm vi phủ sóng chồng lấn (khuyến nghị chồng lấn 15-20%).
  2. Cấu hình các AP với cùng SSID và cài đặt bảo mật​​.

Bạn có thể tham khảo các bài FAQ sau để có thêm thông tin chi tiết:

Share your now! https://bit.ly/4aO0BMF

Nami