Zyxel NAS uygulamaları hakkında

Options
TME05
TME05 Posts: 4  Freshman Member
First Anniversary
edited March 1 in Community Feedback
Kendi bulut sunucumu evimde bulundurmak istediğim için bir adet NAS326 aldım. Ancak zyxel' in gerek mobil uygulamaları gerekse NAS' ın kendi içindeki uygulamaları çok yetersiz. Android marketteki zyxel drive, zcloud uygulamaları sürekli hata veriyor ve hantal çalışıyor. NAS' ın içerisindeki owncloud uygulaması ise güncel olmadığından andorid marketteki owncloud uygulaması buna bağlanamıyor. Sağ olsun Zyxel bu konuyla da ilgilenmiyor (!) Zyxel NAS uygulamaları konusunda çok çok yetersiz, yeterince destek vermiyor ve geliştirmiyor. Artık Zyxel' in bu konuda ilerlemesi lazım, yoksa paramın çöp olduğunu düşünüyorum.</div>
Kendi bulut sunucumu evimde bulundurmak istediğim için bir adet NAS326 aldım. Ancak zyxel' in gerek mobil uygulamaları gerekse NAS' ın kendi içindeki uygulamaları çok yetersiz. Android marketteki zyxel drive, zcloud uygulamaları sürekli hata veriyor ve hantal çalışıyor. NAS' ın içerisindeki owncloud uygulaması ise güncel olmadığından andorid marketteki owncloud uygulaması buna bağlanamıyor. Sağ olsun Zyxel bu konuyla da ilgilenmiyor (!) Zyxel NAS uygulamaları konusunda çok çok yetersiz, yeterince destek vermiyor ve geliştirmiyor. Artık Zyxel' in bu konuda ilerlemesi lazım, yoksa paramın çöp olduğunu düşünüyorum.

Leave a Comment

Rich Text Editor. To edit a paragraph's style, hit tab to get to the paragraph menu. From there you will be able to pick one style. Nothing defaults to paragraph. An inline formatting menu will show up when you select text. Hit tab to get into that menu. Some elements, such as rich link embeds, images, loading indicators, and error messages may get inserted into the editor. You may navigate to these using the arrow keys inside of the editor and delete them with the delete or backspace key.