vmg8825-t50 port forwarding t-mobile

Options
Mb_13
Mb_13 Posts: 1
edited July 2019 in Smart Home Product
In de modem zyxel vmg8825-t50 doet port forwarding het niet.

Wat gaat er fout, hoe moet het geconfigureerd woorden?

Externe poort 27960 
Local ip 192.168.1.250
Interne port 80

Als dit niet kan is er een anderre optie om een asus router in dmz te zetten..
Hoe wordt dit juist geconfigureerd?


#SP_Jul_2019

All Replies

 • Hikari
  Hikari Posts: 99
  First Comment
  Options
  Hi Mb_13

  I think you are asking why port forwarding does not work as you expect?
  If possible could you please post how do you configure this function on GUI?

Consumer Product Help Center